رازان

نگین حقیقی
فارغ التحصیل موسیقی(نوازندگی ساز ایرانی )مدرس ‌ و نوازنده تنبک ،فراگیری تار زیر نظر استاد وحید بسطام
گذراندن دوره مربیگری کودک زیر نظر  استاد خانم سودابه سالم
برگزاری کارگاه موسیقی و ریتم برای کودکان 
همکاری با گروه های مهردستان_سنتور نوازان_دادگر و گروه کوبه ای دنگ دنگ و ...