رازان

مینو اصحابی(لیسانس موسیقی) از کودکی موسیقی را با ساز پیانو و ویالون فراگرفته.سپس با ورود به دانشگاه ساز کمانچه را نزد استادشکارچی و اردشیر کامکار فراگرفته است. گذراندن دوره آهنگسازی نزد بهمن بهرام شرکت در جشنواره ی موسیقی از سال 1382(فجر -گل یاس) واجرا های متعدد در تهران و شهرستانها و خارج از کشور . (سوئیس و مکزیک؛ترکیه) همکاری با گروه های سپندار_هزار آواز_فروزان_مهر آوه_ژیوار