رازان

کارشناس موسیقی (نوازندگی ساز ایرانی)

کسب مقام اول موسیقی در جشنواره تاتر ماه گروه آوای ارغنون 1368

همکاری با گروه های مختلف موسیقی سنتی وکرال؛از جمله همدلان نوا آوای ارغنون؛ گروه کر ارسباران؛کامن و ایزدان. شرکت در جشنواره موسیقی نواحی 1389(گروه چریکه) کسب مقام اول موسیقی تلفیقی جشنواره موسیقی شمسه 1392 (گروه ایزدان) اجرای کنسرت موسیقی نواحی و سنتی در کشورهای روسیه؛کره جنوبی؛مالزی؛به همراه گروه های همدلان نوا و چریکه

با سابقه 11 سال تدریس در آموزشگاه های معتبر با بهره گیری از محضر اساتیدی چون محمد رضا لطفی؛جمشید عند لیبی ؛امیر اسلامی