رازان

یاسر عدل هِریس،مدرس پیانو و علوم آهنگسازی
- قبولی درآزمون ورودی دانشگاه تهران در رشته نوازندگی ساز جهانی دانشگاه تهران در سال 84
- بهره مندی از محضر استادان، شاهین فرهت- علیرضا مشایخی- کیاوش صاحب نسق- آذین موحد- نادر مشایخی در زمینه دروس تئوریک.
- بهره مندی از محضر استادان، گاگیک بابایان- سودا جعفر اوا- اقدس پورتراب، در زمینه نوازندگی ساز پیانو.
- ارائه پایان نامه به صورت  رسیتال پیانو، و دریافت نمره عالی در سال 89
- پذیرفته شدن در مقطع کارشناسی ارشد در رشته آهنگسازی  بدون آزمون کنکور به عنوان دانشجوی ممتاز در سال 89
- در مقطع ارشد، بهره مندی از محضر استادان، شاهین فرهت- کیاوش صاحب نسق در زمینه آهنگسازی و هارمونی پیشرفته، علیرضا مشایخی در زمینه فرم و کنترپوان، محمد رضا تفضلی در زمینه ارکستراسیون، آذین موحد در زمینه آنالیز شنکر.
-  ارائه پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آهنگسازی، و دریافت نمره عالی در سال 92
- شرکت در کنسرت های متعدد در دانشگاه به صورت تکنوازی و همنوازی.
- اجرای همنوازی در جشنواره موسیقی کلاسیک تا معاصر
- تقدیر شده در بخش آهنگسازی کلاسیک غیر ایرانی بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر
- مدرس پیانو و تئوری موسیقی در کلاسهای آزاد هنری دانشگاه تهران       
- مدرس  پیانو در دانشگاه علمی کاربردی واحد البرز 
- سابقه تدریس پیانو در کنسرواتوار تهران
- تدریس پیانو- سلفژ- دروس تئوری موسیقی در آموزشگاه های تهران و کرج