رازان

فیروزه واحدی فر

عضو وابسته یک خانه موسیقی
فارغ التحصیل از هنرهای زیبا دانشگاه تهران رشته موسیقی ساز جهانی پیانو 
دانش آموخته پیانو زیر نظر اساتید خانم چیستا غریب , خانم حکیم اوا , آقای آرش عباسی و خانم دکتر سودا جعفر اوا
درس تاریخ موسیقی آقای استاد هومان اسدی و دکتر ساسان فاطمی و خانم دکتر آذین موحد
دروس هارمونی و کنترپوان توسط شاهین فرهت و استاد علیرضا مشایخی
دروس ارکستراسیون و ساز شناسی دکتر صاحب نسق و استاد نادر مشایخی
دروس سلفژ و تربیت شنوایی خانم دکتر موحد و آقای استاد علی رادمان 
همنوازی خانم دکتر موحد و خانم بهشتی 
اجرای صحنه ای و آواز جمعی زیر نظر استاد لوریس هویان
دانش آموخته آواز زیر نظر خانم استاد آریا زند و آقای استاد فولادوند
تجربه آواز جمعی در کر تالار وحدت و کر دانشگاه تهران