رازان

فارغ التحصیل موسیقی از دانشگاه سوره

بهره گیری از محضر اساتیدی چون :  فیروز فروزان ، همایون نصیری ، حکیم لورین و ...

سابقه همکاری با گروه های مختلف هنری همچون : گروه فوژان ، ایساژ، درخشش ، سوهام ، تال ، فوادپیشوا .

و خواننده هایی چون : سیاوش ناظری ، فرزاد فرزین ، مجتبی کبیری ، محمد آزاد پور ، شاهین آرین ، امید جهان و مجید خراطها

نوازنده ارکستر آکادمیک تهران

سرپرست گروه هنری هیاهو.