رازان

شروع آموزش موسیقی از سال 1380 و فارق التحصیل در مقطع کار شناسی در رشته نوازندگی دانشگاه هنر سال  و  کارشناسی ارشد نوازندگی دانشگاه هنر تهران.

دارای کارت صلاحیت تدریس از سال 89 و عضویت درخانه موسیقی.

استفاده از محضر اساتید آقایان :مهرداد پاکباز،علیرضا تفقدی،کیوان میر هادی،پدرام فلسفی،سیامک مهاجر و مجید بختیاری.

اجرای رسیتال گیتار در دانشگاه هنر تهران سال 89.92.94

سابقه 12 سال تدریس