رازان

فرهود پاک سرشت 

 

تهران 1366

در سال 1379 وارد هنرستان عالی موسیقی شد و در محضر استاد ارفع اطرایی فراگیری ساز سنتور را آغاز کرد .در دوران تحصیل در هنرستان از بهره مندی اساتیدی همچون استاد محمد اسماعیلی استاد نادر سنییکی ؛استاد سعید ثابت واستاد سعید علیجانی استفاده کرد.بعد از اتمام دوران تحصیل وارد دانشگاه هنرستان عالی موسیقی شد به تکمیل دروس خود پرداخت و با مدرک کارشناسی فارغ التحصیل شد از سال 1384 به تدریس در آموزشگاه های مختلف تهران و همکاری با گروه های مختلف  مشغول بوده است.