رازان

کارشناس ارشد هنری (مدرس دانشگاه) تمبک نوازندگی تمبک از سال 1369 بر اساس علاقه به صدای تمبک استاد ناصر فرهنگ و استاد مر تضی اعیان اساتید: بهمن رجبی –ارژنگ کامکار –نوید افقه و فربد یدالهی سابقه تدریس :از سال 1376 در مراکز و آموزشگاهای مختلف (تدریس به کودکان و بزرگسالان) فعالیت های موسیقی :عضویت در گروه خورشید به سرپرستی استاد مجید درخشانی عضویت در گروه موسیقی هله به سرپرستی صالح زمانی عضویت در گروه موسیقی سعدی به سپرستی کیوان محمدی عضویت در گروه موسیقی ارکستر موسیقی نو به سرپرستس دکتر علیرضا مشایخی و عضویت در گروه موسیقی کاویان به سرپرستس حمید سلطانه. سرپرست گروه سپینود.