رازان

 محمد راسخی پور وی فعالیت موسیقی خود را از سال هفتاد و نه آغاز کرد در سال هشتاد و شش وارد دانشگاه موسیقی شده و در سال نود در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شد؛وی همچنان در دوران دانشجویی به تدریس گیتار پرداخت و اطلاعات خود را در زمینه یک متد آموزشی جامع درباره ی گیتار الکتریک کامل نمود در سال 93 کتاب او با عنوان گیتار برای همه در دو جلد وارد بازار شد.وی همچنین نویسنده ی کتاب چگونه یک استودیوی موسیقی خانگی داشته باشیم نیز است.از فعالیت های او میتوان علاوه بر تدریس ؛تحقیق؛ آهنگ سازی با کامپیوترو نوازندگی نیزاشاره کرد.