رازان

متولد 1367
هنر آموخته ی اساتید : علی باستان نژاد,اردلان وثوقی و از حدود سال 1388 نزد استاد بهنام ابولقاسم به این مسیر ادامه داده اند
تحصیلات آکادمیک خود را در دانشگاه واحد 46 علمی و کاربردی نزد اساتید محترم شهرام توکلی,علی اکبر قربانی,مسعود پیروی و آقای اسدی سپری کرده اند
تجربه ی همکاری با :
گروه ها و نوازندگان برای اجراهای مختلف

اجرا در جشنواره های مختلف
آهنگسازی و تنظیم اثر برای گروه ها,نوازندگان,خوانندگان و ارگانهای گوناگون
تجربه ی تدریس از سال 1387 در مراکز مختلف